Sprekers

Bart van Kessel
Directeur Stichting Gedragswerk

 

Bart van Kessel was vakleerkracht in SO en VSO voor kinderen met gedragsproblemen, directeur in het speciaal onderwijs, docent aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en coördinator van een Regionaal Expertise Centrum. Sinds 2005 is hij projectleider en sparringpartner van Gedragswerk. Bart zet zich graag in voor het ontwikkelrecht van kinderen, ook als onderwijs voor hen niet gemakkelijk aansluit. Hij houdt ervan om samen te zoeken naar creatieve oplossingen in complexe situaties en beweging te realiseren.

Cathalijne Dortmans
Wethouder Jeugd, Onderwijs en Gezondheid, Gemeente Helmond

Cathalijne Dortmans is sinds 2018 wethouder van Helmond en heeft in haar portefeuille onder andere jeugdhulp. Als wethouder zet ze zich graag in voor inwoners voor wie ontwikkeling niet altijd vanzelfsprekend verloopt. Voor kinderen voor wie het thuis niet altijd veilig is. Voor jongeren met een beperking of met gezondheidsproblemen, voor wie het dagelijks leven soms best een uitdaging is. Voor mensen die niet goed kunnen lezen, of de weg niet weten inde digitale wereld. Cathalijne is intensief betrokken geweest bij het opstellen van het verbetervoorstel Jeugdzorg G40.

Anne Marsman 
PHD en psycholoog, initiatiefnemer en hoofdredacteur van TraumaNet

Anne Marsman is psycholoog, in opleiding tot lichaamsgericht traumatherapeut en gepromoveerd op onderzoek naar de lange termijn gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd. In haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ combineerde ze wetenschappelijke kennis met haar eigen ervaring met trauma en psychische klachten, en benadrukte ze de rol van het lichaam in de relatie tussen deze twee. Anne heeft haar sporen op het gebied van het delen van ervaringskennis in de ggz al zeker verdiend. Ze was jarenlang redacteur van Psychosenet en is initiatiefnemer van TraumaNet.org.

Miranda Fredriks Kinder- en jeugdpsychiater, 
Hoofd Medisch Psychiatrische Unit- Kind & Jeugd, Amsterdam  UMC locatie AMC

Miranda Fredriks is als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan het UMC in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in de integrale diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een combinatie van lichamelijke en psychische problemen, zoals bijvoorbeeld jongeren met eetstoornissen. Miranda is een van de grondleggers van K-EET, de landelijke Ketenaanpak EETstoornissen.

Shirine Moerkerken
Interventiekundige, auteur van de boeken ‘Hoe ik verander’ en ‘Conflicteren’

Shirine Moerkerken is interventiekundige. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de wijze waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Vanuit haar liefde voor het vak veranderkunde heeft ze boeken geschreven over de kracht van verschillende perspectieven, taal en belangen. En hoe je deze verschillen kan inzetten om samenwerking mogelijk te maken.

Laurentien van Oranje-Nassau
Founder Number Five Foundation, Missing Chapter Foundation en Stichting Lezen en Schrijven

Laurentien van Oranje-Nassau zet zich al ruim 20 jaar in voor de bevordering van geletterdheid en andere sociaal maatschappelijke vraagstukken. De rode draden in het werk van Laurentien zijn inclusieve diversiteit en duurzaamheid. Laurentien riep de Missing Chapter Foundation in het leven. Deze stichting stimuleert dialoog tussen besluitvormers en kinderen en jongeren en heeft als doel om besluiten meer toekomstgericht te maken met dedenkkracht van kinderen. Samen met haar man richtte ze de Number 5 Foundation op: een onafhankelijke denkplek en incubator van sociale innovatie initiatieven.