Hoe de menselijke maat helpt

Al ons werk, alle oplossingen en alle mooie en leerzame momenten komen vanuit mensen. Mensen met kennis en de vaardigheid om samen te handelen, en die in de wijze waarop ze dat doen verschil maken. Die indruk maken door hoe ze contact maken, luisteren, lef tonen, creatief zijn en ook door hoe ze hun kwetsbaarheid laten zien.

We zien dat al een tijdje en we vragen ons ook al een tijdje af hoe dat in woorden te vatten. Ja, de menselijke maat is het werkzame element. Maar wat is dan die menselijke maat? Dat wat ontbroken heeft in de Toeslagenaffaire?

We komen uit op de elementen kennis, houding en gedrag: met gedegen kennis van zaken open staan voor degene die tegenover je aan tafel zit en maatwerk kunnen organiseren. Of je uit durven spreken als je denkt dat er iets anders nodig is dan wat er in de beleidsregels staat. We komen ook uit op menselijk zijn. Dat betekent jezelf zijn, soms met een beetje lef en kwetsbaarheid. En uiteraard betekent de menselijke maat ook dat je jouw professionele ervaring meeneemt. In combinatie met een portie zelfreflectie over dat wat je nog niet weet, kan of begrijpt.